Hundrutan värdesätter personlig integritet

Det här gäller:

Dataskyddsförordningen, GDPR, är den nya lagstiftningen som trädde i kraft 25 maj 2018 som reglerar hur personuppgifter får lagras, hanteras och på vilken laglig grund hanteringen sker. På denna sida får du information om hur, vad och varför Hundrutan sparar viss information.

Detta sparar vi på:

Vid bokningar sparar vi information om dig och din hund. Detta är den grundläggande information vi behöver för att kunna garantera en trygg upplevelse för dig och din hund kopplat till Hundrutan. Vid förkontakter eller inför provboenden förs det handskrivna minnesanteckningar med väsentlig information, vilka förstörs då den viktiga informationen istället kan finnas på påskrivna avtal.

Dessutom sparar vi kontaktuppgifterna till kontaktpersonen för att helt sonika kunna ta kontakt med denne vid behov under vistelsen.

Om du i avtalet gett ditt samtycke till att vi lägger upp bilder och/eller filmer från din hunds vistelse alternativt din kursmedverkan så kan detta komma att ske.

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar och andra författningar.

Efter avslutade kurser görs en anonymiserad utvärdering för att kunna utvärdera och utveckla verksamheten.

Därför lagrar vi personuppgifterna:

För att du ska kunna ta del av Hundrutans tjänster behöver vi information om dig och din hund för att kunna göra ett gott jobb, samt följa bland annat rådande djurskyddslagstiftning och se till att du och din hund får en bra upplevelse. Dessutom är det av stor vikt att vi ska kunna ha och ta kontakt med dig i samband med ditt användande av våra tjänster.

Bilder- och filmer från vistelserna används för att du som ägare ska ha inblick och transparens kring vad som sker när din bästa vän tas om hand av Hundrutans personal.

Din epost används för att kunna ge information om verksamheten samt eventuella erbjudanden, men endast om du gett ditt godkännande vid tecknande av avtal.

Din säkerhet och dina rättigheter:

De uppgifter vi samlat in från senast tecknade avtal förstörs efter ett år, om inget annat bestäms mellan den specifika kunden och Hundrutan. Anledningen att informationen sparas ett år är att underlätta för återkommande besök. Avtalen finns endast i pappersform.

Vi sparar publicerade bilder och filmer samt inhämtade kundkommentarer tills du ber om att få dem raderade.

De enda som har tillgång till informationen i avtalen är anställda på Hundrutan. Information för att kunna sköta en lagenlig bokföring sparas i Visma SPCS vilket endast Anne Erlandsson samt Hundrutans revisor har tillgång till.

Du har rätt att få information om all information vi har om dig, alternativt få alla uppgifter vi samlat in om dig förstörda, förutom den grundläggande information som krävs för att kunna redovisa och bokföra eller på annat sätt följa rådande lagstiftning.

 

Om du har några frågor kring hur vi hanterar informationen eller har önskemål utifrån ovan uttalade rättigheter kan du med fördel ta kontakt med Anne enligt kontaktinformationen längst ner på sidan.